Category: Grants and Awards

DOCfield 16

The festival is a city collective initiative powered by Photographic Social Vision Foundation that recognizes the social value of documentary photography and photojournalism. Thanks to an extensive program of exhibitions and activities, the Festival expands our knowledge about the world in which we live.

I had so much fun helping Photographic Social Vision Organisation to promote the Festival:

World Press Photo in LA

To be a witness of how American people is raising awareness through excellent photojournalism is a privilege.

Here’s some of my work for World Press Photo in collaboration with Theo Kingma current President of the Hollywood Foreign Press Association, which co-produces the Golden Globes. Enjoy!

 

The 11th World Press Photo Barcelona on 11/11

Here few photos of the inauguration. Was my pleasure to collaborate with Photographic Social Vision Foundation:

This slideshow requires JavaScript.

Mads Nissen, World Press Photo of the Year,  talks about Jon and Alex, a gay couple, share an intimate moment at Alex’s home, a small apartment in St Petersburg, Russia. Life for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people is becoming increasingly difficult in Russia. Sexual minorities face legal and social discrimination, harassment, and even violent hate-crime attacks from conservative religious and nationalistic groups.

 

“It’s very important for me that you can trust the work I do. Even though you disagree, there is no finger you can point at, even with the homophobes that I met, people who are attacking the gays. I want to understand what they are thinking, their background and to me, that’s empathy.”

 

source: worldpressphoto.org

And the evening couldn’t end up better 🙂

 

Next stops Mexico, at Pedro Meyer’s Foundation Master Class and my loved LA, which is the WPP’s 1st exhibition in the US. Destiny is whimsical sometimes.

 

 

 

Fail matters

This month I have applied for two grants in Catalonia. The reason is that, even I love to live in other countries, I would like to conjugate my passion and profession as a visual journalist with the experience of living in my country. Come back home for a big opportunity, at least for a time. But wasn’t possible. One of the grants was the Fellowship with one of the most important press in Spain, La Vanguardia, organized by La Caixa, the Youth Department of Generalitat de Catalunya and the Photography Department of La Vanguardia press. The grant consists in 5,000€ and an Internship working part time at La Vanguardia for a year.

 

 

la-vanguardia

 

The application process is a regular one, consists in filling the application form, a project of 5 photos with its statement, the curriculum vitae and wait. The email saying that I was between the 5 finalists arrived, like the last year. In that case, though, the jury decided the winner directly and four more finalists, I was the first of them. This year the jury presented the 5 finalists who had to pass an interview round first to decide who was the winner. This process involved a punctuation system up to 120 points. The first 100 ones were calculated from the project and the rest 20 were punctuated after the interview, which was made by six people, two from each organization that participates in the grant. My mark was 110 out of 120 (95 from the project and 15 from the interview), the winner mark was 113. So my position wasn’t the winner by the whisker. Again. I think that the criteria that affected more to the jury was to have some previous experience in the edition world and the edition of the two secondary projects we had to show at the interview. Honestly, I think that the 5 points that I didn’t make in the project rating were because of the subject I chose. Monk kids in Nepal, a recurrent issue. Nevertheless, the jury considered that the composition and quality of my photos and my profile worth a chance. In regards to the interview (15 out of 20 points) I believe that the edition failed, the projects showed the reality of Rroma community in Romania and the homelessness situation in Colorado (US). I haven’t shot much in Barcelona recently so I couldn’t show any local issue, maybe that could help? Also, my lack of detail about the experience at Noor didn’t make shine my editing skills. And maybe Journalist has more chances than a Sociologist in this case.

 

This is the selection showed to the jury:

Project applied:

This slideshow requires JavaScript.

Secondary projects presnted at the interview:

Portrait serie:

This slideshow requires JavaScript.

Anyways and despite the intrinsic frustration of second positions, I am glad to have tried it. To have the self-demanding and self-confidence to believe in what I do, and that it can be recognized out there. The main conclusion extracted from this year’s experiences so far (2nd in two categories in Clic Grant, photo and fellowship) is that my name appears everywhere I apply for, as one of the best works presented. It just needs to be pushed a liiiittle harder, another twist.
This recognition gives me force to keep trying with perseverance and more intensity than ever, in and out of Catalonia, to end up working as a visual journalist for a living. A quality and independent journalism. With passion, strategy, vision and all my heart. To see this as an excuse to think even bigger and work harder to have the chance to be published all over the world and to accept the challenge to keep trusting myself and to produce, shoot, edit and make public stories about unknown heroes which need telling.

 

_CATALÀ_

Fallar importa
Finalista Beca a La Vanguardia

 

Aquest mes m’he presentat a dos premis a Catalunya. El motiu és que m’agradaria poder conjugar la meva professió com a periodista visual amb el fet de viure al meu país. Tornar a casa per una bona oportunitat, com a mínim per un temps. Però no ha pogut ser. Un d’ells era La Beca Connecta’t a la Fotografia de La Caixa, Departament de Joventut de la Generalitat i La Vanguardia. Aquest consisteix en 5,000 € i un any treballant mitja jornada a la redacció del diari La Vanguardia (sense sou). Potser si li comentes això a un americà et dirà que no és un premi que és un sou extremadament baix per un període massa extens de temps treballant en pobres condicions. Aquí a Catalunya ho veiem com la gran oportunitat de formar part d’un dels grans.

 

El procés d’aplicació és l’habitual, consisteix en omplenar una aplicació, un projecte a exposar (5 fotografies) juntament amb la sinòpsis, enviar el currículum i esperar. El email que havia quedat entre les 5 finalistes va arribar, com l’any passat. En aquell cas però, van decidir guanyador directament i 4 finalistes més, jo n’era la primera. Enguany van presentar els 5 finalistes i feien ronda d’entrevistes per decidir el guanyador/a. Consitia en una escala de puntuació de 120 punts. Els primers 100 es decidien segons el treball presentat i la resta de 20 punts a l’entrevista. Aquesta es va realitzar als 5 participants durant dos matins. Un grup de 6 persones et reben, 2 del departament d’Edició de La Vanguardia, 2 del Departament de Joventut i 2 de la Caixa. La meva puntuació va ser de 110 punts (95 del treball entregat i 15 de l’entrevista). La puntuació guanyadora va ser de 113.
Axí doncs, el resultat ha estat per pèls de nou. Penso que els criteris que van infuenciar més vàren ser el fet de experiència professional en el món de l’edició anteriorment i l’edició dels projectes secundaris que calia presentar a l’entrevista. Honestament crec que els 5 punts que em van faltar en l’entrega del projecte vàren ser deguts a la temàtica escollida nens monjos a Nepal, prou recurrent enguany. No obstant, el jurat va considear que la composició i qualitat de les mves fotos i el meu perfil professional mereixien una oportunitat. Pel que fa a l’entrevista (15 de 20 punts), crec que l’edició va tornar a fallar, els projectes presentats parlaven sobre la comunitat gitana a Romania i les persones sense sostre a Denver. En cap cas podia presentar feina disparada a Barcelona, potser quelcom que s’hagués valorat, potser no. També la manca de detall sobre la meva experiencia amb Noor no va fer brillar prou les meva experiència previa com a editora. També crec que unaPeriodista té mes possibilitats que una Sociòloga en aquest cas.

 

De totes maneres i malgrat la frustració intrínsica de les segones posicions, me n’alegro d’haver-ho intentat. D’haver-me exigit fer-ho i de tenir la confiança suficient per creure que el que faig pot ser reconegut. La lectura que faig del resultat d’aquesta beca i d’altres com el Clic és que apareixo a tot arreu on em presento, el meu nom és allà, i és reconegut. Em falta uuuuuuuna mica més una volta més. El seguir disparant temàtiques que responguin els criteris adequats, amb coherencia i valor en el missatge. Amb una edició més acurada, probablement demanant ajuda a col·legues que em donin una segona opinió, una visió fresca de la meva feina. El reconeixement em dona ànims per seguir endavant amb perseverància i més intensitat que mai, en aquest país i fora, per acabar dedicant-me professionalment i de cor al que és la meva passió, el periodisme visual d’alta qualitat i independent.
I potser, aprofitar l’avinentesa per pensar en més gran encara, i treballar dur la possibilitat d’ésser publicada en revistes i premsa arreu del món i acceptar el repte de seguir confiant en mi i seguir produint, disparant, editant i fent públiques històries d’herois desconeguts, que valen la pena ser explicades.

1st Finalist “Young Photojournalism” and “Scholarship” CLIC 2015 (Visa OFF Festival)

To be the 1st Finalist in two of the three categories makes me feel recognized and also makes me think a lot. What is that I have to improve to be the one? The idea, the subject, the edition, the quality of the photos, the geographical area that I have chosen?
I find pretty challenging to choose only 4 shots that explain a reality with a deep look, is such a tough process in terms of edition.

Dharma explains the dialog existent between two distant realities that seek each other organically in Nepal. On the one hand, the daily life of children monks in the Monastery of Khawalung in Kapaa area of Kathmandu. On the other hand, the reality of the children in the rural areas of the Himalayas, who have to work and often miss school, thus increasing the children labor rates of the country. Following the Buddhist value of the universal order, Dharma, those kids who have grown in the Monasteries, privileged ones for having received education and protection, go back to their native villages with the goal of building new schools with modern education. Then, the next generation won’t have to leave their families looking for a better future and will be able to improve the lifestyle in the mountains. A right that they never had.

Here are the photos presented:

This slideshow requires JavaScript.

Personally I think that one has to observe and analyze pretty well the winners of other editions and have a clear idea of what the jury of a prize is looking for. I don’t think was a problem of quality nor style but of the subject and the geographic region. I did doubt a lot about the subject. To be honest, how not to be repetitive talking about Nepal? Mainly this year. Maybe transgender was a better bet for this grant. Maybe Spain a better region to talk about. However, I recommend presenting your works to grants and scholarships as much as you can. Gives oneself consistency, setting goals and self-exigency.

Chisapani

Thanks to the jury, the organisation and the rest of awarded participants! CLIC 2015

CAPTIONS:

1. Once a month, monks shave as as a symbol of liberation to any attachment and to reaffirm the vow they made entering at the Monastery.
2. The monks of Khawalung have Enlgish class 4 hours a week, sometimes they watch English movies with Nepali subtitles.
3. Choying Dorjee (25) is a member of Khawalung, he is going to Gisapani, a 8 hours trekking village from Kathmandu. He collaborates in an educational program for poor children.
4. Ashish (8), is from Gisapani, he doesn’t go to school because has to help his widowed dad to work on the field and at home.

1st Finalist in La Vanguardia Press Grant

I am the 1st Finalist of the Grant “Connect to Photojournalism” of Generalitat de Catalunya and La Vanguardia press with my work about the Homelessness in Denver, CO. Congratulations to the winner Luis Tato and the rest of finalists That gives me even more energy to keep in Documentary Photography world.

LAVANGUARDIA

And here the slideshow:

This slideshow requires JavaScript.

And here what I finally didn’t presented:

Did I choose the best subject, perhaps Rrom community in Romania or Transgender people in Hawaii? How about the edition? If I would choose some other photos in different order? What I clearly see an reaffirm is that to be a good photographer doesn’t just means to take great shots nowadays.

%d bloggers like this: